Sản phẩm

651B Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành,Q.12, Tp Hồ Chí Minh
Sản phẩm

Cáp 3 lõi cách điện Pvc 0,6/1(1,2)kV Cáp 3 lõi cách điện Pvc 0,6/1(1,2)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp 3 lõi bọc XLPE 3,6/6(7,2)kV Cáp 3 lõi bọc XLPE 3,6/6(7,2)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp muyler 2 lõi 0,6/1(1,2)kV Cáp muyler 2 lõi 0,6/1(1,2)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp 1 lõi bọc XLPE 3,6/6(7,2)kV Cáp 1 lõi bọc XLPE 3,6/6(7,2)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp bọc XLPE 18/30(36)kV Cáp bọc XLPE 18/30(36)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp bọc XLPE 20/35(40,5)kV Cáp bọc XLPE 20/35(40,5)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp bọc XLPE 12,7/22(24)kV Cáp bọc XLPE 12,7/22(24)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Cáp bọc XLPE 8,7/15(17,5)kV  Cáp bọc XLPE 8,7/15(17,5)kV
Giá bán lẻ : Liên hệ
Dây súp đôi bọc pvc Dây súp đôi bọc pvc
Giá bán lẻ : Liên hệ
Dây điện đơn bọc pvc Dây điện đơn bọc pvc
Giá bán lẻ : Liên hệ
0
Zalo
Hotline